Modele przedstawiają cząsteczki dwóch kwasów

Wykonaj MODELE cząsteczek Trzech wybranych kwasów beztlenowych. 1 p. – za poprawnie rozpoznanie OBU kwasów nukleinowych: ARN i ADN. 0 p. – za każdą inną odpowiedonner lub za brak odpowiedzi. Kwasy beztlenowe tworzą także inne pierwiastki Chemiczne 17. grupy układu okresowego: fluor, Brom i JOD. W nazwach kwasów beztlenowych do nazwy pierwiastka (niemetalu) dodaje się formants “-o-” oraz cząstkę “-wodorowy”. HBr Kwas bromowodorowyHCl Kwas chlorowodorowyHI Kwas jodowodorowy Wyjaśnij, dlaczego fenoloftaleina nie nadaje się wykrywania kwasów. Nazwy kwasów tlenowych Tworzymy dodając ne Słowa “Kwas” nazwę niemetalu z ńcówką-owy oraz wartościowość niemetalu. Nazwy kwasów beztlenowych Tworzymy dodając końcówkę “-wodorowy” ne nazwy niemetalu.

Nagranie Rozpoczyna ujęcie verilmez laboratoryjnego do otrzymywania chlorowodoru. Składa się sur z dwóch statywów na których zawieszono aparaturę szklaną. Na statywie po maison stronie zawieszony jest zestaw do otrzymywania wodoru zakończony przezroczystą rurką. Na statywie po prawej stronie zawieszono kolbę stożkową wypełnioną żółtym gazem, której wylot zatkany został watą. Następuje zbliżenie odkorkowanej już Kolby z żółtym gazem, ne której démonstrateur wprowadza Szklane zakończenie rurki wylotowej wodoru ze znajdującą się wewnątrz miedzianą siatką. Płonie wodór, démonstrateur uszczelnia wylot Kolby watą i płomień słabnie, ALE nie gaśnie. Następują kolejne solution między ujęciami, na których widać, że żółtego Gazu jest w Ginny ton est proche mniej. Zmiana ujęcia, których odkorkowanie Kolby i démonstrateur wrzuca do Kolby papierek wskaźnikowy, qui spoczywając na DNIe Kolby zabarwia się na Czerwono.

Widoczne są też Białe opary. Następuje zmiana ujęcia na fotografię przedstawiającą palący się wodór w Ginny z chlorem. Po prawej stronie pojawia się zapis równania H2 plus Cl2 Daje w efekcie Dwie cząsteczki HCl w postaci gazowej. ADN-Kwas deoksyrybonukleinowy-jest nośnikiem Informacji genetycznej. Jego Struktura odkryta bénéficie została w 1954 r. przez dwóch uczonych: Jamesa Watsona i francisa Cricka. Ne innych dwóch zlewek (Pierwsza z wodą i druga z kwasem) Dodaj kilka kropli wywaru CZERWONEJ kapusty, Dalej postępuj Podobnie, używając fenoloftaleiny i oranżu metylowego. Jeżeli ne roztworów kwasów zanurzymy Dwie Electrodes podłączone wraz z żaróweczką ne źródła prądu, à żaróweczka Zapala się. Dowodzi à, że w roztworze Muszą być nośniki prądu. badać i opisywać właściwości oraz zastosowanie wybranych kwasów beztlenowych. Nie wszystkie kwasy Chętnie odłączają kationy wodoru, co Zaznaczamy ryse ąc flèches w dwóch kierunkach.

Struktura: cząsteczka DNA jest dwuniciowa/jest podwójną helisą/podwójną spiralą/jest zbudowana z dwóch łańcuchów nukleotydów skręconych spiralnie, un ARN cząsteczka jest jednoniciowa/jest zbudowana z jednego łańcucha nukleotydów.

Comments are closed.